T-690/16. sz. ügy: A Törvényszék 2019. május 8-i ítélete — Enrico Colombo és Corinti Giacomo kontra Bizottság („Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Ajánlattételi eljárás — KKK Ispra — Vízvezetékek és városi hűtő-fűtő alállomások építésére és karbantartására irányuló építési munkák — Ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset — Indokolási kötelezettség”)