predmet T-690/16: Presuda Općeg suda od 8. svibnja 2019. — Enrico Colombo i Corinti Giacomo protiv Komisije („Javna nabava radova — Postupak javne nabave — JRC u Ispri — Radovi izgradnje i održavanja cijevi i podstanica gradskog grijanja i hlađenja — Odbijanje ponude ponuditelja — Tužba za poništenje — Tužba za naknadu štete — Obveza obrazlaganja”)