Sag T-690/16: Rettens dom af 8. maj 2019 — Enrico Colombo og Corinti Giacomo mod Kommissionen (Offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbudsprocedure — FFC i Ispra — bygge- og anlægsarbejder med konstruktion og vedligeholdelse af understøtninger til rørledninger og systemer til opvarmning/afkøling — afvisning af en tilbudsgivers bud — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål — begrundelsespligt)