Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9790 — Blackstone/KP1) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 398/05