Decizia (UE, Euratom) 2019/311 a Consiliului din 19 februarie 2019 de numire a doi membri, propuși de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Economic și Social European