Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2019/311 tad-19 ta' Frar 2019 li taħtar żewġ membri, proposti mir-Renju tad-Danimarka, fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew