Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2019/311 (2019. gada 19. februāris), ar ko ieceļ divus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste