Ενημερωτική Ανακοίνωση – Δημόσια Διαβούλευση Γεωγραφικές ενδείξεις που η Ινδονησία προτείνει να προστατεύονται στην ΕΕ 2020/C 78/04