Ilmoitus Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen voimaantulosta