Ανακοίνωση προς τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, καθώς και τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε παραγωγή ή εισαγωγές των εν λόγω ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις το 2022 2021/C 104/06