Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Settembru 2020 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fuq ċerti prodotti alkoħoliċi prodotti fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u tal-Azores (COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))