Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 15 december 2020 2020/C 435/02