Výmenný kurz eura (Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.) 15. decembra 2020 2020/C 435/02