Euro maiņas kurss (Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.) 2020. gada 15. decembris 2020/C 435/02