Mål T-160/20: Talan väckt den 27 mars 2020 – 3M Belgium mot Echa