Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Jannar 2019 dwar il-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ isem li hemm referenza għalih fl-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill — “Jambon du Kintoa” (DOP)