Sag C-654/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Apelativen sad Sofia (Bulgarien) den 15. november 2020 — straffesag mod VD