ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1313/02 υποβολή: Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η σουηδική εξαίρεση για τους κανναβόσπορους.