Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Παγιωμένη μορφή) - Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968