Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EØS-relevant tekst)