Mål C-528/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10 juli 2019 — F-AG mot Finanzamt Y