/* */

Advies nr. 8/2015 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, VWEU) betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/323 van 2 maart 2015 inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds