Cauza T-190/16: Hotărârea Tribunalului din 26 aprilie 2018 – Azarov/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețarea fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Menținerea numelui reclamantului pe listă — Dreptul la apărare — Principiul bunei administrări — Abuz de putere — Dreptul de proprietate — Dreptul de a desfășura o activitate economică — Eroare vădită de apreciere”)