T-190/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 26-i ítélete – Azarov kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének a jegyzéken való fenntartása — Védelemhez való jog — A megfelelő ügyintézés elve — Hatáskörrel való visszaélés — A tulajdonhoz való jog — A vállalkozás szabadságához való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba”)