Sag T-190/16: Rettens dom af 26. april 2018 — Azarov mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — ret til forsvar — princippet om god forvaltning — magtfordrejning — ejendomsret — frihed til at drive egen virksomhed — åbenbart urigtigt skøn)