Věc T-190/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018 – Azarov v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Ponechání jména žalobce na seznamu — Právo na obhajobu — Zásada řádné správy — Zneužití pravomoci — Právo vlastnit majetek — Právo na svobodu podnikání — Zjevně nesprávné posouzení“