Mål T-166/17: Tribunalens dom av den 22 januari 2019 – EKETA mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Avtalet Sensation som ingåtts inom ramen för det sjätte ramprogrammet — Stödberättigade kostnader — Debetnota utställd av svaranden som grund för indrivning av utbetalade belopp — Tillförlitligheten av arbetstidsrapporterna — Intressekonflikt)