Zadeva T-166/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019 – EKETA/Komisija (Arbitražna klavzula – Pogodba Sensation, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa – Upravičeni stroški – Obvestilo o dolgovanem znesku, ki ga izda tožena stranka za izterjavo vnaprejšnjih plačil – Zanesljivost list prisotnosti – Nasprotje interesov)