Zaak T-166/17: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2019 — EKETA/Commissie („Arbitragebeding — Binnen het zesde kaderprogramma afgesloten Sensation-contract — Subsidiabele kosten — Debetnota uitgegeven door verweerster voor terugvordering van betaalde voorschotten — Betrouwbaarheid van tijdregistraties — Belangenconflict”)