Lieta T-166/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 22. janvāra spriedums – EKETA/Komisija (Šķīrējklauzula – Sensation līgums, kas noslēgts Sestās pamatprogrammas ietvaros – Pieļaujamās izmaksas – Paziņojums par parādu, ko atbildētāja izdevusi, lai piedzītu avansā samaksātās summas – Darba laika uzskaites tabulu ticamība – Interešu konflikts)