Predmet T-166/17: Presuda Općeg suda od 22. siječnja 2019. – EKETA protiv Komisije („Arbitražna klauzula — Ugovor Sensation sklopljen u okviru šestog okvirnog programa — Prihvatljivi troškovi — Obavijest o terećenju koju je tuženik izdao u svrhu naplate predujmljenih iznosa — Vjerodostojnost evidencija radnog vremena — Sukob interesa”)