Asia T-166/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.1.2019 – EKETA v. komissio (Välityslauseke — Kuudennen puiteohjelman yhteydessä tehty Sensation-sopimus — Tukikelpoiset kustannukset — Vastaajan lähettämä veloitusilmoitus ennakkoon maksettujen summien takaisinperimiseksi — Työaikaluettelojen paikkansapitävyys — Eturistiriita)