Дело T-166/17: Решение на Общия съд от 22 януари 2019 г. — EKETA/Комисия (Арбитражна клауза — Договор по проект Sensation, сключен в рамките на шестата рамкова програма — Допустими разходи — Дебитно известие, издадено от ответника за възстановяване на авансово отпуснати суми — Надеждност на отчетите за отработени часове — Конфликт на интереси)