Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de interzicere a introducerii pe piață, a importului în Comunitate și a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse care le conțin pe acestea COM(2006) 684 final — 2006/0236 (COD)