Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9870 – Total Direct Energie / Kernaman) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 257/03