Lieta C-923/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. decembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Van Ameyde España S.A./GES Seguros y Reaseguros S.A.