Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/375 z dnia 24 lutego 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów dorsza atlantyckiego w obszarach 1 i 2b w odniesieniu do statków pływających pod banderami niektórych państw członkowskich