Zaak C-2/18: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 november 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Litouwen) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk landbouwbeleid – Gemeenschappelijke marktordening – Melk en zuivelproducten – Verordening (EU) nr. 1308/2013 – Artikel 148, lid 4 – Contract voor de levering van rauwe melk – Vrije onderhandeling over de prijs – Strijd tegen oneerlijke handelspraktijken – Verbod om verschillende prijzen te betalen aan producenten van rauwe melk die op basis van de dagelijkse verkochte hoeveelheid tot dezelfde groep behoren, en om de prijzen zonder rechtvaardiging te verlagen)