Kawża C-2/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Novembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - il-Litwanja) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika Agrikola Komuni – Organizzazzjoni komuni tas-swieq – Ħalib u prodotti mill-ħalib – Regolament (UE) Nru 1308/2013 – Artikolu 148(4) – Kuntratt ta’ kunsinna ta’ ħalib mhux ipproċessat – Negozjar liberu tal-prezz – Ġlieda kontra l-prattiki kummerċjali żleali – Projbizzjoni ta’ pagament ta’ prezzijiet differenti lill-produtturi ta’ ħalib mhux ipproċessat li jagħmlu parti minn grupp ikkostitwit skont il-kwantità mibjugħa kuljum u ta’ tnaqqis fil-prezz mingħajr ġustifikazzjoni)