Sag C-2/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. november 2019 – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė mod Lietuvos Respublikos Seimas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – fælles landbrugspolitk – fælles markedsordning – mælk og mejeriprodukter – forordning (EU) nr. 1308/2013 – artikel 148, stk. 4 – kontrakt om levering af råmælk – aftalefrihed med hensyn til prisen – bekæmpelse af urimelig handelspraksis – forbud mod betaling af forskellige priser til producenter af råmælk, der tilhører en gruppe, som er oprettet ud fra den dagligt solgte mængde, og mod uberettiget prisnedsættelse)