Beroep, op 1 juli 1997 ingesteld door Exportslachterij Chris Hogeslag BV en Groninger Vleeshandel BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Zaak T-198/97)