Дело T-568/18: Решение на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „WE“ — По-ранна национална словна марка „WE“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)