2020 08 21 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.9901 - GIG SOLAR / SIEMENS / JV) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)