Mål T-99/17: Tribunalens beslut av den 3 december 2019 – Eutelsat mot GSA