Zaak T-99/17: Beschikking van het Gerecht van 3 december 2019 – Eutelsat/GSA