Sag T-99/17: Rettens kendelse af 3. december 2019 – Eutelsat mod GSA