Дело T-99/17: Определение на Общия съд от 3 декември 2019 г. — Eutelsat/GSA