SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Nadácie IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roku 2019