Věc T-494/19: Žaloba podaná dne 7. července 2019 — CupoNation v. EUIPO (Cyber Monday)