Särskild rapport 7/2021 EU:s rymdprogram Galileo och Copernicus: tjänsterna är på plats men användningen av dem behöver främjas ytterligare 2021/C 164/02